Sist oppdatert. 15. juni 2018

Personvern
F’design leverer informasjonstjenester blant annet via nettstedet https://fdesign.no. Dette dokumentet gir deg informasjon angående våre retningslinjer vedrørende innsamling, bruk og lagring av personlig informasjon vi innhenter via nettstedet og andre digitale tjenester.

Vi benytter din personlige informasjon kun med det formål å gi deg en best mulig tjeneste på digitale plattformer. Informasjonen vil kunne danne underlag for forbedring av våre tjenester. Ved å bruke vårt nettsted og våre andre digitale tjenester samtykker du til vår bruk av personlig informasjon i tråd med de retningslinjer gitt i dette dokumentet.

Datainnsamling og bruk
Ved bruk av vårt nettsted og våre digitale tjenester vil du kunne bli spurt om, eller på annen måte få tilgang til, å angi personidentifiserbar informasjon. Denne kan så benyttes av oss for å kontakte deg eller identifisere deg. Slik informasjon kan inkludere ditt navn, men er ikke begrenset til kun dette.

Loggføring
Som de fleste andre seriøse driftere av nettsteder og andre digitale tjenester registrerer vi informasjon som sendes fra din nettleser og andre applikasjoner når du besøker vårt nettsted. Dette omtales gjerne som loggdata.

Loggdata kan inkludere din IP-adresse, type nettleser/applikasjon, versjon på nettleser/applikasjon, oversikt over sidene du besøker og tidspunkt (dato og klokkeslett for når du besøkte nettstedet) samt hvor lenge du var på våre sider/tjenester.

I tillegg vil det kunne benyttes tjenester fra tredjepart som f.eks. Google Analytics for innsamling, monitorering og analyse av disse loggdata.

Kommunikasjon
Den personlige informasjonen du angir ved benyttelse av våre tjenester kan benyttes til å kontakte deg for å besvare dine henvendelser. Benytter du vårt kontaktskjema eller kontakter oss på annen måte så har du samtidig gitt samtykke til dette.

Cookies – nettstedsporing
Cookies er filer med små mengder data som kan inneholde en anonymisert, unik identifikator. Cookies sendes til din nettleser fra nettstedet og lagres lokalt på din enhet.

Vi benytter slike cookies for å samle informasjon. Du kan selv endre innstillinger i din nettleser slik at cookies avvises og ikke lagres, eller at du varsles hver gang cookies forsøkes lagret. Dersom du ikke godtar cookies vil det kunne være deler av vårt nettsted som du ikke får tilgang til.

Sikkerhet
Sikring av din personlige informasjon er viktig for oss. Men husk samtidig at ingen metode for overføring av informasjon over internett er 100% sikker. Selv om vi bestreber oss på å benytte anerkjente, komersielt tilgjengelige metoder for sikring av overføring av informasjon og lagring av denne så kan vi ikke garantere fullstendig sikkerhet.

Endringer i våre retningslinjer for personvern
Disse retningslinjer er gyldig fra dato angitt øverst i dokumentet og vil være gjeldende inntil eventuelle fremtidige endringer. Endringer vil bekjentgjøres gjennom reviderte retningslinjer på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjer ved behov og du bør derfor kontrollere disse ved ujevne mellomrom. Ved fortsatt bruk av våre tjenester etter at endringer i retningslinjer er publisert så bekrefter du at du godtar disse.

Dersom endringene er av omfattende karakter vil vi enten forsøke å nå deg på den e-postadresse du har gitt oss og/eller gjennom en lett synlig presentasjon på vårt nettsted.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål vedrørende personvern og våre retningslinjer for dette ber vi deg ta kontakt.