PKH
Grafisk design

PKH Design av årsrapport, brosjyrer og annet informasjonsmateriell. Inkludert illustrasjoner og produksjonsstyring.

PKH
Grafisk design

Teknova
Profil, nettsider og trykksaker

Teknova Utvikling av ny profil. Annet for kunden: Nettsider, årsrapport, skilt og dekorasjon av kontor, illustrasjoner.

Teknova
Profil, nettsider og trykksaker

EOS-utvalget
Årsmeldinger

EOS-UTVALGET Årsmeldinger for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Design, layout, illustrasjon og produksjonsstyring.

EOS-utvalget
Årsmeldinger

Skagerak Energi
Årsrapport

Skagerak Energi Design av årsrapporter inkludert illustrasjoner og produksjonsstyring. Strategi og tekst: Stakeholder AS

Skagerak Energi
Årsrapport
Gå til toppen